Πρακτική Άσκηση/Φοιτητές
 
Μισθός Δεν έχει σημασία
Тип работы Δεν έχει σημασία
Τύπος απασχόλησης Δεν έχει σημασία