Σκύλοι
 
Τιμή Δεν έχει σημασία
Ρατσα σκυλου Δεν έχει σημασία